Hiện nay khái niệm lắp đặt hệ thống lọc tổng không còn xa lạ trong TOP các giải pháp lọc nước sinh hoạt gia đình nữa. Thế nhưng có thật sự chúng ta đã hiểu hết được những lợi ích thật sự khi lắp đặt sản phẩm này chưa?
   Hiện nay khái niệm lắp đặt hệ thống lọc tổng không còn xa lạ trong TOP các giải pháp lọc nước...
Nước có biểu hiện bất thường thông qua độ đục, mùi, vị, mầu sắc… chắc chắn đã không còn đảm bảo....
Ngày 16/9, lễ tổng kết chương trình "Tận tâm vì tương lai Việt" được tổ chức bởi Viện Sức khỏe nghề...